Η Δικηγορικη Εταιρεια

Η Δικηγορική Εταιρεία Consarino ιδρύθηκε στο Catanzaro το 1934 από τον Achille Consarino senior, Δικηγόρος και Giudice Conciliatore (πρωτοβάθμιος Δικαστής). Το 1941 τιμήθηκε από τον Βασιλιά Vittorio Emanuele III με τον τίτλο «Cavaliere dell’Ordine Della Corona” (Ιππότης του Τάγματος Αξίαςτου Βασιλικού Στέμματος).

Από την ίδρυση της η Δικηγορική Εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει αδιάκοπα και με επαγγελματικότητα τις νομικές  υπηρεσίες της  στους πελάτες της σε όλη τη χώρα .

Η Εταιρεία αυτή την στιγμή αποτελείται από τους τρεις Εταίρους  Δικ. Alfredo Consarino, γιος του ιδρυτή Achille,  Δικ. Achille Consarino jr., Δικ. Claudia Consarino, όλοι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα προσόντα για να χειρίζονται υποθέσεις ενώπιον της Corte di Cassazione (Ακυρωτικό  Δικαστήριο) και άλλων Ανωτάτων Δικαστηρίων, συν μια ομάδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Δύναμη της μακρόχρονης πείρας που η Ομάδα της Εταιρείας απόκτησε στους διάφορους τομείς του Δικαίου και επίσης των διαφόρων εμπειριών που αποκτήθηκαν   λόγω των συνεργασιών με πολλούς πεπειραμένους επαγγελματίες σε άλλους τομείς, είναι εξοπλισμένη με τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματικότητα για να ικανοποίησει και να υποστηρίξει όλες τις ανάγκες των πελατών της.

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΜΑΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε Ιδιώτες, Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Πιστωτικά και Τραπεζικά Ιδρύματα και Δημόσιες Αρχές . Η ομάδα μας είναι ικανή να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε διεθνή πελατεία σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, Οικογενειακού Δικαίου, Κληρονομικού Νόμου, των Προσωπικών ζημιών και των Αξιώσεων ατυχημάτων, του Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου Συμβάσεων, την Αγορά Ακινήτων, των Τραπεζικών και άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων την Επίλυση Δικαστικών Διαφορών και Διαιτησία.

επικοινηνστε μαζi μας