ΣΧΕΤΙΚΑ Μ’ ΕΜΑΣ

Δικ. Alfredo Consarino

Αποφοίτησε το 1963 από το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza” και το 1966 γράφτηκε στο Albo degli Avvocati (Μητρώο Δικηγόρων) του Catanzaro. Το 1980 εγγράφει στο Albo speciale degli Avvocati (Ειδικό Μητρώο Δικηγόρων) που είναι εξουσιοδοτημένοι να ασκούν το επάγγελμα ενώπιον του Corte di Cassazione (Ακυρωτικού  Δικαστηρίου) και των Magistrature Superiori (Ανώτατων Δικαστηρίων).

Ήταν αντί Πρόεδρος  του AIGA (Ιταλικός Συλλογος Νεαρών Δικηγόρων) , Πρόεδρος του Sindacato Italiano Avvocati (Ιταλική Συντεχνία Δικηγόρων),μέλος της Unione delle Curie (Ένωση της Κουρίας) της Calabria, εθνικός εκπρόσωπος της Cassa di Previdenza Forense (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δικηγόρων) για τις περιφέρειες της Calabria και Messina, Σύμβουλος του Ordine degli Avvocati (Σύλλογος Δικηγόρων) του Catanzaro.

Ήταν Πρόεδρος του Collegio dei Probiviri (Συμβούλιο  Διαιτητών) της Camera Civile (Σύλλογος Δικηγόρων Αστικού Δικαίου) και της  Camera Penale (Σύλλογος Δικηγόρων Ποινικού Δικαίου) του Catanzaro.

Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Associazione Nazionale Forense (Eθνικός  Δικηγορικός Σύλλογος) του Catanzaro.

Το 2005 ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας τον τίμησε με τον τίτλο “Commendatore” (Ταξιάρχης του Τάγματος Αξίας της Ιταλικής Κυβέρνησης).

Δικ. Achille Consarino

Αποφοίτησε το 1992 από το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza” και το 1995 γράφτηκε στο Albo degli Avvocati (Μητρώο Δικηγόρων) του Catanzaro. Το 2007 εγγράφει στο Albo speciale degli Avvocati (Ειδικό Μητρώο Δικηγόρων) που είναι εξουσιοδοτημένοι να ασκούν το επάγγελμα ενώπιον του Corte di Cassazione (Ακυρωτικού  Δικαστηρίου) και των Magistrature Superiori (Ανώτατων Δικαστηρίων).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Associazione Nazionale Forense (Εθνικός Δικηγορικός Σύλλογος) του Catanzaro όπου άσκησε και το ρόλο του Γραμματέα.

Είναι μέλος Συμβουλίων Διαιτησίας για τις επιλύσεις εξωδικαστικών   διαφόρων.

Είναι εγγεγραμμένος στη  λίστα  των Custodi Giudiziari e Delegati Vendite (Δικαστικοί Θεματοφύλακες και Πλειστηριασμών) κατασχεθέντων ακινήτων του Catanzaro.

Δικ. Claudia Consarino

Αποφοίτησε το 1997 από το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza” και το 2000 γράφτηκε στο Albo degli Avvocati ( Μητρώο Δικηγόρων ) του Catanzaro. Το 2012 εγγράφει στο Albo speciale degli Avvocati (Ειδικό Μητρώο Δικηγόρων)που είναι εξουσιοδοτημένοι να ασκούν το επάγγελμα ενώπιον του Corte di Cassazione ( Ακυρωτικού  Δικαστηρίου) και των Magistrature Superiori (Ανώτατων Δικαστηρίων).

Ήταν μέλος της Camera Civile (Σύλλογος Δικηγόρων Αστικού Δικαίου ) όπου άσκησε τον ρόλο του Γραμματέα.

Είναι εγγεγραμμένη στη λίστα Gestori della crisi da sovraintebitamento (Διαχειριστών κρίσεων υπερβολικού  χρέους) του Organismo di Composizione della Crisi (Φορέας Επίλυσης Κρίσεων) εδραιωμένο από το Consiglio dell’ Ordine (Σύλλογος Δικηγόρων) του Catanzaro.

Απέκτησε τον τίτλο Grafologa peritale giudiziaria (Εμπειρογνώμονας στη Δικαστική Γραφολογία).

Δείτε το χάρτη για να φτάσετε στο γραφείο μας

Ώρες λειτουργίας

επικοινωνήστε μαζί μας